Opis tečajeva
Tečajevi

Lista certificiranih PTC tečajeva koje možete slušati u sklopu školovanja:

- Uvod u Creo Parametric

- Izrada radioničke tehničke dokumentacije

- Kreiranje dijelova od limova

- Napredno modeliranje dijelova

- Napredno oblikovanje sklopova

- Napredno manipuliranje sklopovima

- Top - Down oblikovanje

- Modeliranje površinama

- Modeliranje slobodnim površinama

- Glodanje s Creo Parametric CAM -om

- Modeliranje i izrada kalupa

- Oblikovanje mehanizma

- Simulacije mehanizma

- Mehaničke i termalne analize s Creo Parametric

- Povrtano inženjerstvu uz Creo Parametric

- Uvod u Routed Systems Designer

- Kabliranje pomoću Creo Parametric -a