Softver > CONSELF
CONSELF | Simulacije u Oblaku

CONSELF je set softverskih alata namjenjenih računalnim simulacijama s naglaskom na simulacije strujanja fluida (CFD).

Smješten je na Internetu (u Oblaku (Cloud)) i dostupan je putem standardnih Web preglednika, bez potrebe za instalacijom na korisničkom računalu.

http://www.conself.com/